Kompresör Atık Isı Geri Kazanım

Kompresör Isı Geri Kazanım Sitemi, yağdaki enerjiyi kullanabilir hale getirmek için özel olarak tasarlanmış paket bir sistemdir. Kompresör Atık Isı geri kazanım sisteminde vida grubunda ısınan yağ 3 yollu termostatik vanaya gelir. Sıcaklık termostatik vanaya set edilen sıcaklıktan yüksek gelir ise, Kompresör Atık Isı Geri Kazanım sisteminde bulunan lehimli tip plakalı eşanjöre yönlendirilir. Yağdaki ısı lehimli eşanjör vasıtası ile sekonder devredeki suya transfer edilir. Bu yöntem ile kompresörün tam yükte çalışması durumunda tüketilen elektrik enerjisinin yaklaşık olarak %90’ı faydalı enerjiye çevrilmesi sağlanır.

Bu sayede, kompresör atık ısısı genellikle kullanım sıcak suyu ısıtılması, konfor ısıtma sistemi veya proses ısıtma sistemi gibi birçok farklı amaç için sıcak su elde edilmesinde kullanılabilir. Ayrıca lehimli eşanjörün sekonder devresine yerleştirilen oransal kontrol vanası ile transfer edilen enerji miktarı kontrol edilmekte, kompresöre her zaman uygun sıcaklıkta yağ gönderilmesi sağlanmaktadır.

Bizi Arayın