Reküperatörler

Reküperatör, havadan havaya ısı transferi sağlayan ısı geri kazanım sistemidir.

Bacaya atılan sıcak duman gazlarından geri kazanım sistemlerinden biri reküperatörlerdir. Kazan yakma havasının ısıtılmasında, proses sıcak hava ihtiyacında, katı yakıtlı kazanlarda yakıtın kurutulmasında, bacaya atılan duman gazlarının ısısından yararlanılır.

Reküperatörler, 600 ve üzerinde olan sıcaklıklar için 160‘ın altına düşmeyecek bir biçimde üretilmişlerdir.

Metalik reküperatörler en yüksek 1000, seramik reküperatörler de 1000’de bulunan sıcaklıklar için kullanılabilir.

Bizi Arayın